ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณครูและนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2566 ได้ที่หน้าเว็บเพ็จของกิจกรรมชุมนุมได้แล้วนะครับ

รายชื่อชุมนุม 2-2566_001.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_002.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_003.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_004.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_005.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_006.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_007.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_008.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_009.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_010.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_011.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_012.pngรายชื่อชุมนุม 2-2566_013.png