ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสามารถเข้าดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม (รอบเก็บตก) ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ที่หน้าเว็บเพ็จของกิจกรรมชุมนุม


รายชื่อชุมนุม 2-2565 (รอบเก็บตก)_001.pngรายชื่อชุมนุม 2-2565 (รอบเก็บตก)_002.pngรายชื่อชุมนุม 2-2565 (รอบเก็บตก)_003.pngรายชื่อชุมนุม 2-2565 (รอบเก็บตก)_004.pngรายชื่อชุมนุม 2-2565 (รอบเก็บตก)_005.png