การตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าอยู่ในชุมนุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเข้าเรียนวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นคาบแรก ตามสถานที่ที่กำหนด 

รายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_001.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_002.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_003.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_004.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_005.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_006.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_007.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_008.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_009.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_010.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_011.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_012.pngรายชื่อชุมนุม 1-2565 Latest_013.png