วิธีการลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


วิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 1-2566_001.pngวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 1-2566_002.pngวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 1-2566_003.png